Kiến tạo Nông Trại sinh thái bền vững

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Chính sách quyền riêng tư trực tuyến này mô tả và áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn truy cập các giao diện trực tuyến (ví dụ: trang web hoặc ứng dụng di động) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát .Các thuật ngữ “CRM”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” trong Chính sách quyền riêng tư này đề cập đến Dịch vụ phần mềm dữ liệu. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin từ hoặc về bạn, đồng thời giải thích cách thông tin có thể được thu thập và sử dụng. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này được mô tả bên dưới.

I.    Thu thập thông tin của bạn

1.    Thông tin bạn chọn để gửi

CRM thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập hoặc gửi trên Ứng dụng, chẳng hạn như thông tin được cung cấp qua biểu mẫu, khảo sát, đơn đăng ký, các trường trực tuyến khác hoặc được cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác. Thông tin bạn cung cấp có thể chứa thông tin nhận dạng cá nhân. Thông tin nhận dạng cá nhân là thông tin có thể nhận dạng một người cụ thể và bao gồm địa chỉ email, tên, số điện thoại, địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc và hình ảnh của bạn.

Hãy nhớ rằng nếu bạn tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm cá nhân qua các bảng tin công khai của Ứng dụng, những thông tin này có thể được người khác xem, thu thập và sử dụng.

2.    Thông tin được thu thập tự động

Mỗi khi bạn truy cập Ứng dụng, một số thông tin sẽ được chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi tự động thu thập. Thông tin này có thể bao gồm hệ điều hành của thiết bị di động, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn.

II.    Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập từ và về bạn theo một số cách bao gồm bảo trì và cải thiện Ứng dụng, dịch vụ tiêu dùng và trải nghiệm người dùng, nhận dạng, xác minh và bảo mật.

1.    Thông tin bạn chọn để gửi

CRM có thể sử dụng thông tin, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông qua Ứng dụng theo một số cách, bao gồm cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu, để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Ứng dụng, để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn từ CRM và các chi nhánh của nó, để trả lời các câu hỏi của bạn và thực hiện các yêu cầu của bạn, để gửi các thông tin mà bạn có thể quan tâm, để xác minh danh tính và/hoặc vị trí của bạn nhằm ngăn chặn gian lận và bảo vệ tính bảo mật của thông tin của bạn và Ứng dụng, đồng thời tuân thủ luật pháp và quy định cũng như tuân thủ các quy trình pháp lý và yêu cầu thực thi pháp luật khác.

CRM không bán, thuê hay cho thuê dach sách khách hàng của mình cho các nhóm thứ ba.

III.    Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web không hướng tới trẻ em dưới mười ba tuổi và chúng tôi yêu cầu tất cả khách truy cập Ứng dụng dưới mười ba tuổi không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào thông qua hoặc trên Ứng dụng. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới mười ba tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh.

IV.    Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi bị truy cập trái phép, CRM sử dụng các biện pháp bảo mật tuân thủ theo luật pháp. Khi thông tin cá nhân được truyền đến các Trang web khác, thông tin đó sẽ được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, chẳng hạn như giao thức Lớp cổng bảo mật (SSL).

V.    Những thay đổi đối với Tuyên bố này

Chính sách này có thể thay đổi. Bạn có trách nhiệm xem lại Chính sách quyền riêng tư này và luôn được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với nó. Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách quyền riêng tư sửa đổi trên Trang web. Việc bạn sử dụng Ứng dụng sau những thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi sửa đổi và phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư này.

VI.   Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@dip.vn.

Thiết kế Website và xây dựng bởi The TRUST LAND