Kiến tạo Nông Trại sinh thái bền vững

Vùng trồng VIME Farm – Cẩm Mỹ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VIME Farm

Địa chỉ: Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh

Quy mô

VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh Hơn 10 ha

VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh Chuyên canh sầu riêng: Dona, Ri6, Mothong

Công nghệ

VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh Hệ thống tưới nước tự động

VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh  VIME App – Phần mềm quản lý nông trại từ xa

Vị trí Nông trại

Hình ảnh Nông trại

VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh
VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh
VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh
VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh
VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh
VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh
Chia sẻ: