Dẫn đầu về mô hình sở hữu Nông trại sinh thái
VIME Farm • Giải nháp vườn sinh thái toàn diện
Dự án

VIME Garden Long Khánh, Đồng Nai

Khi cả thế giới đang đối diện với nhiều vấn đề môi trường và kinh tế. Việt Nam luôn được vinh danh là một đất