Kiến tạo Nông Trại sinh thái bền vững
VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh
VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh

Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Nông nghiệp Dược liệu và Du lịch

VIME FarmViện Y Dược Việt hợp tác thành lập Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Nông nghiệp dược liệu và du lịch, nhằm tận dụng tiềm năng của ngành Nông nghiệp và Y dược, đồng thời kết hợp với du lịch sinh thái, nhằm mang đến những giải pháp sáng tạo cho sức khỏe và phát triển bền vững!

Chức năng và Nhiệm vụ

VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh
 • Nghiên cứu các loại dược liệu quý, giá trị kinh tế cao để đưa vào trồng và sản xuất dược liệu.
 • Đưa mô hình trồng và sản xuất dược liệu vào các khu du lịch sinh thái để khách hàng vừa đến tham quan vừa chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ.
 • Phát triển nông nghiệp sáng tạo, đưa công nghệ vào quản lý vận hành và khai thác. Tận dụng hệ sinh thái của các Nông trại VIME Farm để khai thác du lịch theo thế mạnh của từng loại hình nông nghiệp.
 • Nghiên cứu và tạo giống cho các loại cây trồng, dược liệu có giá trị kinh tế cao.
 • Nghiên cứu và sản xuất các loại thực phẩm chức năng, thuốc tăng cường sức khoẻ từ các loại cây trồng và dược liệu trong hệ sinh thái vườn trồng.
 • Phối hợp với các Viện và Trường Đại Học để đào tạo kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và dược liệu.

Các chức năng và nhiệm vụ trên đều nhằm tận dụng tiềm năng của ngành nông nghiệp và y dược, đồng thời kết hợp với du lịch sinh thái trên các Nông trại của VIME Farm, nhằm mang đến những giải pháp sáng tạo cho sức khỏe và phát triển bền vững.

Hoạt động Triển khai

1. Nghiên cứu chất đất của các Farm trong hệ sinh thái của VIME Farm và các đối tác để trồng các loại dược liệu phù hợp

 • Tiến hành phân tích và đánh giá chất lượng đất tại các vùng trồng dược liệu trong hệ sinh thái của VIME Farm và các nông trại của đối tác.
 • Tìm hiểu yêu cầu đất, điều kiện sinh thái và khí hậu của từng loại dược liệu để lựa chọn phương pháp trồng và quản lý đất phù hợp.
 • Xây dựng kế hoạch canh tác và chăm sóc đất nhằm đảm bảo chất lượng và sản lượng cao cho các loại dược liệu.

2. Ứng dụng các loại dược liệu của Viện Y Dược vào các khu du lịch (VIME Garden) để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

 • Xác định các loại dược liệu có khả năng chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ và phù hợp với môi trường du lịch.
 • Thiết kế và phát triển các khu vườn dược liệu trong khu du lịch (VIME Garden), tạo điều kiện cho việc trưng bày và sử dụng các loại dược liệu.
 • Đào tạo đội ngũ nhân viên về công dụng và sử dụng dược liệu, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chuyên nghiệp cho khách du lịch.

3. Xây dựng hệ thống quản lý tri thức và công nghệ

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức về nông nghiệp và dược liệu, gồm thông tin về các loại cây trồng, quy trình canh tác, công dụng và ứng dụng của dược liệu.
 • Áp dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để phân tích, xử lý dữ liệu và tạo ra các giải pháp quản lý hiệu quả cho nông nghiệp dược liệu.
 • Xây dựng mô hình kết hợp các công nghệ tiên tiến như IoT, truyền thông không dây và khai thác dữ liệu để tối ưu quá trình quản lý và sản xuất dược liệu.
VIME Farm • Sức mạnh Công nghệ kiến tạo cuộc sống xanh

5. Thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu

 • Thiết lập mối quan hệ hợp tác với các viện, trường đại học và tổ chức nghiên cứu để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp và dược liệu.
 • Tổ chức các khóa đào tạo, chương trình học tập và thực tập để truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho sinh viên, học viên và nhân viên quan tâm đến lĩnh vực này.
 • Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, đồng thời khuyến khích việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và quản lý nông nghiệp dược liệu.

Thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác, Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Nông nghiệp dược liệu và du lịch của VIME Farm hướng tới việc phát triển và tận dụng tối đa tiềm năng của nông nghiệp dược liệu và du lịch sinh thái. Điều này mang lại lợi ích kinh tế, y tế và văn hóa cho cả cộng đồng địa phương và du khách tham quan, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững trong lĩnh vực này.

Chia sẻ: